Zoeken naar:

Historie

In 1990 is het gebouw tot stand gekomen door samenwerking van het Rode Kruis en de EHBO-vereniging in Raalte. Beide organisaties vonden tot dan op meerdere en wisselende plaatsen onderdak, vandaar dat de behoefte aan een eigen en vaste plaats erg groot was. 

Door een goede steun vanuit de gemeente Raalte voor het gezamenlijke gebouw kwam de  locatie aan de Westdorplaan beschikbaar voor ons plan.

Nadat beide organisaties het plan voor een gezamenlijk onderkomen hadden omarmd, besloten ze om het gebouw in een aparte stichting onder te brengen:

Stichting Helpende Handen

Het gebouw is in 1990 geopend.

Beheer

In het Bestuur van de Stichting Helpende Handen zijn beide organisaties met 2 leden vertegenwoordigd, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

De Stichting beheert het gebouw in de ruimste zin van het woord: technisch met een onderhoudsplan, economisch met een minimaal kostendekkende exploitatie en als coördinator van het gebruik door de verenigingen en huurders.

Op de momenten dat de EHBO en Rode Kruis het gebouw niet gebruiken kunnen ook andere partijen er gebruik van maken.