Zoeken naar:

We hanteren de volgende tarieven voor het gebruik van de ruimtes per 1 januari 2024:

Zaalprijs/dagdeel
Zaal 1€ 74,00
Zaal 11€ 45,00
Zaal 12€ 45,00
Zaal 3€ 37,00
Zaal 5€ 43,00
Zaal 6€ 25,00
Het hele gebouw€ 155,00
Koffie of Thee per kan€ 12,00